Tradīcijas

1.septembris

Miķeļi

Skolotāju diena

Mārtiņi

Lāpu gājiens

Latvijas valsts dzimšanas diena

Ziemassvētki

Lieldienas

Pēdējais skolas zvans

Skolas noslēgums

Izlaidums 9.kl.