Akreditācija

Izraksts no kvalitātes dienesta Kvalitātes novērtēšanas departamenta lēmuma 06.03.2015.:

Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.852 53.punkta 53.1.apakšpunktā un 55.punkta 55.2.apakšpunktā noteikto un akreditācijas komisijas priekšlikumu, kvalitātes dienests nolemj:

  1. akreditēt izglītības iestādi uz sešiem gadiem;
  2. akreditēt izglītības programmu Pamatizglītības programma (kods 21011111, licence
    V-2299, īstenošanas vietas adrese – „Sērmūkšu skola”, Sērmūkši, Skujenes pagasts, Amatas novads) uz sešiem gadiem;
  3. izsniegt atbilstošas akreditācijas lapas.

Kvalitātes dienesta lēmums stājas spēkā 2015.gada 10.martā.

 

Lai redzētu dokumentu, jāuzklikšķina uz saites:

06032015_IP_9020_Sermuksu_pamatskola

06032015_II_3045_Sermuksu_pamatskola