Slēpo vesels!

 Slēpošanas inventāra iegāde projektā „Slēpo vesels”

Amatas novada pašvaldība sadarbībā ar LR Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) realizē projektu „Slēpošanas inventāra iegāde Amatas novada pašvaldības  skolām projektā „Slēpo vesels””.

Projekta mērķis ir pilnveidot četru Amatas novada skolu  – Drabešu sākumskolas, Amatas pamatskolas, Sērmūkšu pamatskolas un Zaubes pamatskolas – sporta materiāli tehnisko bāzi, nodrošinot iespēju pilnvērtīgi realizēt  mācību priekšmeta “Sports” obligāto saturu,  izvēloties slēpošanas pamatprasmju apguvi kā vietējiem apstākļiem piemērotāko ziemas sporta veidu no standartā piedāvātajiem.

Projekta ietvaros tiks iegādāts slēpošanai nepieciešamais inventārs – slēpes, slēpju stiprinājumi, nūjas un slēpju zābaki, lai skolu audzēkņi apgūtu slēpošanas pamatprasmes un ziemas periodā sporta stundas varētu pavadīt ārā.

Projekta kopējās izmaksas ir 5045 lati, no kuriem 50% jeb Ls 2522,50 finansē LR Izglītības un zinātnes ministrija, bet otri 50% jeb Ls 2522,50 ir Amatas novada pašvaldības finansējums.

Kopā tiks iegādāts sekojošs inventārs: 45 pāri distanču slēpes, 45 pāri slēpju stiprinājumi; 55 pāri distanču slēpju zābaki; 45 pāri distanču slēpju nūjas; 10 pāri bērnu komplekts distanču slēpes.

Ziemas periodā slēpošana ir vispieejamākā nodarbe, jo neprasa būtiskus ieguldījumus infrastruktūrā, nepieciešams tikai piemērots inventārs. Diemžēl skolas nevar nodrošināt skolēnus ar nepieciešamo inventāru un ne visiem bērnu vecākiem ir tādas iespējas iegādāties slēpošanas inventāru.

Kopumā projekta ietvaros iegādāto inventāru izmantos četru skolu 301 audzēkņi, kas to izmantos gan sporta stundās, gan sporta pulciņos, gan skolas un ārpusskolas sacensībās. Tādā veidā tiks veicināta bērnu un jauniešu fizisko spēju attīstība, stājas, izturības, veselības nostiprināšana un uzlabošana, kā arī radīts bērnu kustību prieks,  vajadzība pēc aktīvas atpūtas  svaigā gaisā, sevis apzināšanās, pozitīvs pašnovērtējums, kas būs ieguldījums veselīga dzīves veida filozofijai bērnos.