Kontakti

Skolas adrese: Sērmūkši, Skujenes pagasts, Amatas novads, LV-4143

Skolas direktore: Ilze Šmate, tālrunis 64125982, 29491485, epasts: sermuksi7@inbox.lv

Direktores pieņemšanas laiks pirmdienās 16.30-17.30 (Par skolas apmeklējumu lūgums iepriekš piezvanīt, lai vienotos par konkrētu tikšanās laiku)

Skolotāji: skolotāju istaba 64125809

 

REKVIZĪTI:

Sērmūkšu pamatskola

Skujenes pagasts, Amatas novads

Reģ.nr. 90001651386

A/S SEB Banka Cēsu filiāle

UNLALV2X004

LV58UNLA0004014130973