Valsts pārbaudes darbi

 

 

 

  • Ministru kabineta noteikumi Nr.1510 Valsts pārbaudījumu norises kārtība

Atvērt šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=263462

 

  • Valsts pārbaudes darbu programmas 2015./2016. m.g.

Atvērt šeit: http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/programmas.shtml