Nordplus 2010-2013

ImageVide mūsu rokās – Environment in our hands

Nordplus projekts 2011-2013

Šeit var apskatīt informāciju par projekta aktivitātēm: http://new-twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_l_id=13064367
un
 ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

An Innovative Approach to a Healthy Lifestyle

Nordplus projekts 2010-2011

Projekts tika uzrakstīts kopā ar Īslandi, Dāniju, Igauniju.  Jūnijā priecājāmies par ziņu, ka mūsu projekts apstiprināts. Projekts par veselīgu dzīves veidu. Dānijas skolēni 2010.gada septembrī viesojās pie mums, savukārt Sērmūkšu pamatskolas 11 skolēni un 2 skolotāji brauca uz Īslandi 2011.gada maijā.