Reitingā iekļautas skolas, kuru skolēni konkrētajā mācību gadā guvuši apbalvojumus mācību priekšmetu valsts, atklātajās un starptautiskajās olimpiādēs un skolēnu zinātnisko darbu konferencē.