Stundu saraksta izmaiņas

23.martā (sk.I.Švalbei un sk.I.Šmatei – bioloģijas skolotāju kursi)

1.stunda:

1.kl. – Soc.zinības

2.kl. – Soc.zinības

3.kl. – Soc.zinības

2.stunda:

1.kl. – Mājturība/tehnoloģijas

2.kl. – Mājturība/tehnoloģijas

3.kl. – Mājturība/tehnoloģijas

7.kl. – Bioloģija (sk.Ā.Kalniņa) – patstāvīgais darbs darba burtnīcās 43.-44.lpp.

3.stunda:

4.kl. – Sports

5.kl. – Sports

8.kl. – Vēsture

9.kl. – Vēsture

4.stunda:

4.kl. – Sports

5.kl. – Sports

8.kl. – Bioloģija (sk.Ā.Kalniņa) – patstāvīgais darbs darba burtnīcās 49., 50.lpp.

9.kl. – Bioloģija (sk.Ā.Kalniņa) – patstāvīgais darbs darba burtnīcās 43.lpp.

5.stunda:

7.kl. – Vēsture

Pagarinātās dienas grupas nodarbības sk. I.Švalbes vietā – Daiga Šveide