Vecākiem

Sadarbībai ar vecākiem izmantojam:

 • Skolēnu dienasgrāmatas papīra formātā, jo ne visiem ir pieejam internets.
 • E-klase – elektroniska skolas vide, kurā skolotāji ieraksta:
  • kas mācīts stundā,
  • kas uzdots mājās,
  • kurš skolēns nav bijis stundā,
  • kādas atzīmes katrs nopelnījis,
  • kā arī veido sekmju izrakstus un citas atskaites.

Skolēni un viņu vecāki to visu E-klasē var uzzināt BEZ MAKSAS, turklāt pieteikt skolēna kavējumus, kā arī ērti sazināties ar skolotājiem un citiem vecākiem no jebkuras vietas pasaulē! http://www.e-klase.lv/

 • Izveidots tvitera konts: @sermuksiskola
 • Arī šeit var ieskatīties, uzzināt par skolu un mācībām, kā arī apskatīt bērnu veidotos darbus, kas tapuši, izmantojot IKT (informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. Šis blogs ir tapis “Samsung skolas nākotnei” programmas laikā. Mūsu skola iekļuva starp 30 skolām no vairāk kā 200 skolām Latvijā, kas piedalījās apmācības programmā 2013./2014.m.g. 5 mēnešu garumā – no 2014,gada janvāra līdz maijam. http://sermuksi-skola.blogspot.com/

Lappusīte vecākiem

Laikraksta „Izglītība un Kultūra” elektroniskais
pielikums pirmsskolas un skolas vecuma bērnu vecākiem