Skolas celtniecības sākumi

Par skolas celtniecību un ne tikai no tā laika laikrakstiem

  • Par pamatakmens iesvētīšanu 1929.gada 18.augustā

Iekslietu_ministrijas_vestnesis_16aug_1929gads

Citāts no telegrammas:

“Iekšlietu ministrijas pašvaldības departaments sveic rosīgo Sērmūkšu pagasta pašvaldību pamatskolas pamatakmens iesvētīšanas gadījumā un novēl, lai ceļamā gaismas pilī jaunās paaudzes mācītos atzīt, ka tautas un valsts stipruma galvenie pamati meklējami gara kultūrā. Departaments arī tic, ka Sērmūkšu 6.kl. pamatskolas audzēkņi savās tieksmēs pēc zinībām neaizmirsīs cienīt arī to darbu, ar kuru latvju tēvi un mātes ir cēluši savus bērnus saulītē. Departaments v.i. J.Ziemanis”. (Iekšlietu Ministrijas  Vēstnesis, Nr.324, 16.aug., 1929.gads)

3

Mūsu Nākotne, Nr.16, 1929.gads

 

4

 

 

6

 

111929sk_buvn

 

 

 

 

 

7

 

 

 

12

 

 

 

10skola9