2009.-2014.

Prezentācija par galvenajiem skolas sasniegumiem laikā no 2009.gada līdz 2014.gadam. Tā izveidota, gatavojoties skolas salidojumam 2014.gada 28.jūnijā.