Absolventi

  • 1977.gada absolventi (audzinātāja E.Krēsliņa)

1977.g.izlaidums

  • 8.klases izlaidums 1980.gada jūnijā

Mans_izlaid

  • Klases foto

8.klase1982.g.

  • Skolotāji 1980 -tie gadi

No kreisās: E.Krēsliņa, Bondare, …, Vilnis Cedriņš, Ruta Kazerovska, Rudīte Plūme, Ināra Zosule

1938.g.skolotaji

  • 1984.gada absolventi

1984.g.izlaidums

  • 2004.gada absolventi un skolotāji

2004.g.izlaidums