Sērmūkšu skolā šogad vairs zvans uz mācību stundu neskanēs …

Mīļie bērni un vecāki!

Zinu, ka lielākā daļa no Sērmūkšu skolas bērniem jau iestājušies citā skolā. Tā kā jūs visi esiet patiešām superīgi, čakli, radoši un vienkārši labi cilvēki, esmu pārliecināta, ka būsiet tādi paši arī citā skolā un jums noteikti veiksies labi un vēl labāk. Atcerieties, ka jūs paši esiet tie, kas veidojat savu dzīvi, tāpēc cenšaties no vislabākās sirdsapziņas un esiet aktīvi Latvijas pilsoņi. Protams, jūs atbalstīs jūsu vecāki un visi citi mīļie cilvēki, taču nekautrējaties jautāt pēc palīdzības vai padoma arī skolotājiem un man, kas jūs skoloja Sērmūkšos! 😉

Paldies jums, bērni, par šo jauko laiku esot kopā Sērmūkšos!

Mīļš PALDIES, vecāki, jums, ka uzticējāt savus bērnus mums un paldies par atbalstu visu skolas gadu garumā!

Paldies maniem mīļajiem kolēģiem – gan skolotājiem, gan tehniskajiem darbiniekiem (pat nezinu, kāpēc sauc par tehniskajiem) par atbalstu visās skolas un ārpusskolas aktivitātēs!

Novēlu veiksmīgu mācību gadu visiem bērniem, kas 2015./2016.m.g. mācījās Sērmūkšos!

Lai izdodas viss iecerētais!

Lai veiksme jūs pavada visur, kur jūs ejat un visā, ko jūs dariet! 😉

Ar patiesi mīļu sveicienu,

Sērmūkšu pamatskolas direktore Ilze Šmate