Skolas mācību gada noslēgums

2015.gada 29.maijā 

Dziesmu konkurss, apbalvošana, Comenius 2013.-2015. projekta noslēgums, pārsteigumi u. c.

IMG_3959Solistu konkursa “Cīrulītis” dalībnieki

IMG_3965Paldies vecākiem par aktīvu līdzdalību!

IMG_3981Skolas labākie sportisti – skolēni, kuri sasnieguši ļoti labus rezultātus sporta sacensībās ārpus skolas. No kreisās: sporta skolotāja Agita Pļešakova, Dinija Pušķe, Andra Eva Riekstiņa, Diāna Bondare, Verners Rudens, Mārtiņš Vējkrīgers, Kristers Barānovs, Markuss Rudens, skolas direktore Ilze Šmate

IMG_3989 Skolēni, kuri aktīvi iesaistījušies vides aizsardzības aktivitātēs – makulatūras, izlietoto bateriju, nolietotās elektrotehnikas un PET pudeļu vākšanā.

IMG_3997Aktīvākie eTwinning projekta “Chain Reaction 2015” īstenošanā

IMG_4002Aktīvākie skolēni, kuri iesaistījās eTwinning projektā “It is worderful get to know each other” kopā ar skolēniem no Portugāles

IMG_3998
Skatītāji

IMG_4010Tautas deju kolektīva dalībnieki

IMG_4017Skolēni, kuru veidotie kuģi un mūzikas instrumenti Comenius projektā ieguva visaugstāko vērtējumu – vērtēts tika ieguldītais darbs, izskats, mūzikas instrumentu skaņa

IMG_4022Skolēni, kuri ieguldījuši visvairāk darba Comenius projekta aktivitāšu īstenošanā

IMG_4030Skolēni, kuri mācību darbā saņēmuši vērtējumu “7” un augstāk

IMG_4036Skolēnu mācību uzņēmuma “Wood@rt” dalībnieki veiksmīgi izturējuši pirmo gadu savā uzņēmumā

IMG_4053
Svētku kliņģeris
IMG_4088
Svētku salūts
IMG_4089
Patīk visiem

IMG_4090

IMG_4091

IMG_4092

Viesi no Vācijas

13.maijā skolā bija viesi no Vācijas – Christian v. Wenzlawowicz ar ģimeni. Viņa vecvectēvs Kasimir Wenzlawowicz apprecēja Helene v. Krüdener 1871.gadā un dzīvoja muižā, kur tagad uzcelta skola. Kristiana (Christian) vectēvs Ričards (Richard) un viņa četri brāļi un māsa ir dzimuši šeit. Kristiana vectēvs ir dzīvojis šeit aptuveni līdz 1920.gadam. Tad dzīvojuši Rīgā un 1939.gadā visi pārcēlās uz dzīvi Vācijā. Pirmoreizi Latvijā Wenzlawowicz ģimene bija 1996.gada vasarā un bija atbraukuši arī uz skolu. Tā kā tas bija vasaras brīvlaiks, skola bija slēgta. Bija iespēja apskatīt to no ārpuses.

Šī tikšanās bija ļoti jaukā gaisotnē. Viesi augstu novērtēja mūsu skolas aktivitātes, bija priecīgi par šo iespēju. Kopā ar viesiem izstaigājām visas skolas telpas, apskatījām sporta zāli, interešu centru un arī alus brūža vietu. Pirmo reizi redzēju fotogrāfijas, kāda izskatījās muiža tajā laikā. Viesi solīja atsūtīt man fotogrāfijas skolas vēstures albumam.

Skolas direktore Ilze Šmate

IMG_3656i

Kopā ar Wenzlawowicz ģimenes pārstāvjiem. No kreisās:  Till, Christian, Peter, mūsu skolniece Sintija (ļoti gribēja nofotogrāfēties kopā), Ulrike, skolas direktore Ilze Šmate un Martin.

IMG_3662

Foto kopā ar dažiem mūsu skolas bērniem.